град Сапарева баня

град Сапарева баня

Местоположение и обща информация

Град Сапарева баня се намира в Западна България, на 70 км южно от София и на 55 км източно от град Кюстендил. Курортът е разположен в живописна котловина, между планините Рила и Верила на 983 m. н.м.в.  Тук се намира единственият гейзер на балканите -103oС.

В близост до Сапарева баня минава една от основните пътни артерии в страната – международен път Е-79, част от международен транспортен коридор № 4. Сапарева баня е в относителна близост до границите на Република България с три държави – 68 км до Република Македония, 79 км до Република Сърбия и 128 км до Република Гърция. Сапарева баня е популярна преди всичко с минералните си води – в града извира най-горещата минерална вода в цяла Европа – +103 °С. Тук се намира и единственият по рода си на Балканския полуостров гейзер. Символът на Сапарева баня е гейзерът – фонтан, намиращ се в центъра на града.

Разстояние до:

Летище София – 89 км

Летище Варна – 515 км

Летище Бургас – 412 км

Минерални води

Термалните води на находище на Сапарева баня са привързани към голямо тектонско нарушение отделящо Рила от Джерманската котловина. Съществували са поредица от естествени термални извори с температура от 31°С (извор Парлката) до 91ºС (Горещия извор). През 1959 г. най-горещият извор е каптиран с шахта дълбока 17 m. През 1957-1958 г. да прокарани 13 ръчни сондажа със средна дълбочина 18 m. По-късно са прокарани още два сондажа. Първият е с дълбочина 65 m и дава незначително количество топла вода. Вторият сондаж – „Гейзера“ от 114 до 200 m пресича грантитогнайси с гореща вода. На дълбочина 200 m е измерена температура 104ºС. След прокарване на сондажа, дебитът на естествените извори намалява.

Естествени лечебни фактори:

Климат –  преходноконтинентален със средиземноморско влияние. Умерено студена зима, умерено топло лято, есен по-топла от пролетта.

Температури: м.януари-среднодневни минимум -3⁰С и максимум + 4⁰С,

м.юли – среднодневни минимум +13⁰С и максимум + 22⁰С.

Средни валежи през м.януари – 31 mm и през м. юли – 66 mm.

Най-изразени валежи през  м. май 81 mm.

Минерална вода – гореща (103⁰С), рН 9,3 с обща минерализация  0,65 g/l, съдържаща  сулфатни, хидрокарбонатни, хидросулфидни, натриеви и флуорни йони;  метасилициева киселина в колоидално състояние и газ – сероводород.

град Сапарева баня

град Сапарева баня

Местоположение и обща информация

Град Сапарева баня се намира в Западна България, на 70 км южно от София и на 55 км източно от град Кюстендил. Курортът е разположен в живописна котловина, между планините Рила и Верила на 983 m. н.м.в.  Тук се намира единственият гейзер на балканите -103oС.

В близост до Сапарева баня минава една от основните пътни артерии в страната – международен път Е-79, част от международен транспортен коридор № 4. Сапарева баня е в относителна близост до границите на Република България с три държави – 68 км до Република Македония, 79 км до Република Сърбия и 128 км до Република Гърция. Сапарева баня е популярна преди всичко с минералните си води – в града извира най-горещата минерална вода в цяла Европа – +103 °С. Тук се намира и единственият по рода си на Балканския полуостров гейзер. Символът на Сапарева баня е гейзерът – фонтан, намиращ се в центъра на града.

Разстояние до:

Летище София – 89 км

Летище Варна – 515 км

Летище Бургас – 412 км

Минерални води

Термалните води на находище на Сапарева баня са привързани към голямо тектонско нарушение отделящо Рила от Джерманската котловина. Съществували са поредица от естествени термални извори с температура от 31°С (извор Парлката) до 91ºС (Горещия извор). През 1959 г. най-горещият извор е каптиран с шахта дълбока 17 m. През 1957-1958 г. да прокарани 13 ръчни сондажа със средна дълбочина 18 m. По-късно са прокарани още два сондажа. Първият е с дълбочина 65 m и дава незначително количество топла вода. Вторият сондаж – „Гейзера“ от 114 до 200 m пресича грантитогнайси с гореща вода. На дълбочина 200 m е измерена температура 104ºС. След прокарване на сондажа, дебитът на естествените извори намалява.

Естествени лечебни фактори:

Климат –  преходноконтинентален със средиземноморско влияние. Умерено студена зима, умерено топло лято, есен по-топла от пролетта.

Температури: м.януари-среднодневни минимум -3⁰С и максимум + 4⁰С,

м.юли – среднодневни минимум +13⁰С и максимум + 22⁰С.

Средни валежи през м.януари – 31 mm и през м. юли – 66 mm.

Най-изразени валежи през  м. май 81 mm.

Минерална вода – гореща (103⁰С), рН 9,3 с обща минерализация  0,65 g/l, съдържаща  сулфатни, хидрокарбонатни, хидросулфидни, натриеви и флуорни йони;  метасилициева киселина в колоидално състояние и газ – сероводород.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Instagram
Tiktok