Богатството на българската природа грижливо се
опазва в националните и природните паркове и
резерватите. Специфичният климат и разнообразният релеф в страната са съчетани по уникален
начин и са причина за изключителното богатсво на
растителни и животински видове. Много редки, застрашени и ендемични видове обитават българските
резервати.В България любителите на природата могат да се насладят пълноценно на нейното
богатство благодарение на широката мрежа от еко пътеки. Те превеждат гостите
през красиви местности и дават достъп до
уникални места и природни забележителности. Маршрутите са разнообразни по
дължина и трудност и са подходящи за
хора с разнообразни интереси.