Медицинска и Планинска помощ 112

При нещастен случай:
Единен европейски номер за спешни повиквания – 112

централен денонощен пост на ПСС
1470 (за всички мобилни оператори)
02 963 2000

За справки и съвети:

1471 (за всички мобилни оператори)
pss@redcross.bg

ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ