Параклисът „Св. Троица“ се намира в едноименната местност, на 3 км северозападно по права линия от центъра на гр. Сапарева баня. Разположен е на десния бряг на река Фудиня, малко преди устието ѝ в р. Джерман.
Най-удобният подход към святото място е от с. Овчарци, от където се поема по черен път.

Днешният параклис е построен в края на XX в. на мястото на старо оброчище, за чието възникване местното население няма спомен. Но наличието на белези, необходими за определянето на едно място за свято, а именно извор и културни останки, подсказват че появяването на оброчището не е било случайно. Недалеч от параклиса, на хълм в южна посока, в местността „Кременик“, е проучвано праисторическо селище, съществувало от ранния неолит (около 6 200 – 5 000 г. пр. Хр.) до ранножелязната епоха (края на II-то – началото I-то хил. пр. Хр.). Освен това, в района на самия параклис са открити следи от друго – неукрепено антично селище. И сега из околността се срещат фрагменти от строителна керамика и каменни блокове.

Източници:
1. Коритаров, Васил. Към Рила през Сапарева баня (пътеводител), София, 2011 г.
2. Грозданов, Дойчин; Дянкова, Галина. Издирване на археологически обекти в землищата на гр. Сапарева баня и с. Сапарево, Кюстендилска област. В: АОР за 2010 г., изд. БАН, София, 2011 г.