Параклисът „Св. Тодор“ се намира южно от град Сапарева баня. Разположен е върху възвишение от Рила планина, обрасло със смесена гора. До него води пътека, която започва от първия остър ляв завой на пътя за Паничище.\n\nДнешният параклис е издигнат върху възрожденски параклис (XIX в.), който е бил изграден на мястото на по-старо оброчище, чието начало се губи назад във времето. Възможно е оброчището да е възникнало върху още по-стар параклис или църква от късното средновековие (XVI-XVII в.). Към това предположение навежда изобилието на фрагменти от строителна керамика, пръснати по терена около параклиса.\nСъвременната култова постройка е изградена през 2008-2009 г. с доброволен труд и дарения на жители от Сапарева баня.\n\n\nИзточници:\n1. Грозданов, Дойчин; Дянкова, Галина. Издирване на археологически обекти в землищата на гр. Сапарева баня и с. Сапарево, Кюстендилска област. В: АОР за 2010 г., изд. БАН, София, 2011 г.”