Параклисът „Рождество Богородично“ (Мала Богородица) се намира в югозападния край на град Сапарева баня.

Днешният параклис е построен на мястото на старо оброчище, наричано от местните жители „Малата Света Богородица“. За неговото по-отколешно минало не се знае нищо. Местният краевед Васил Коритаров дава следното описание: „То беше един буренясал трап, в който се намираше стар иконостас с иконата на Света Богородица и на други светци“. Може да се предположи, че оброчището е възникнало върху руините на стара култова постройка, които с течение на времето са били засипани и са образували формата на споменатия „трап“.
По време на Междусъюзническата война (1913 г.), която предизвиква поредната изселническа вълна към Дупнишко, група българи от Разложко, за да се спасят от гръцкото настъпление по долината на Струма и Места, идват при свои роднини в Сапарева баня. Тогава един от мъжете починал и бил погребан край оброчището „Малата Света Богородица“.
Изграждането на параклиса било предшествано от знамение. Една жена идвала редовно при оброчището да се моли и пали свещ. Веднъж тя сънувала Божията майка, която пожелала да ѝ се построи храм на това място. Жената разказала съня си на вярващите сапаревобанчани и не след дълго те започнали строежа на Божия храм. В изграждането му всеки участвал с каквото може – с доброволен труд или с дарение на средства, набирани и по банкова сметка. Параклисът бил построен за един месец. Осветен е на 8 септември 2003 г. от Знеполския епископ Николай (днес Пловдивски митрополит), в служение с много духовници.

Параклисът „Рождество Богородично“ прави впечатление с оригиналната си архитектура – по план е кръгъл, с форма на ротонда. Архитект на култовата сграда е Петър Кочанов от София. Параклисът е ограден с масивна ограда, като северната стена е с 12 отвора, описващи полукръг. Официалният вход към дворното пространство е от север, а от изток има стопански вход. В западната част на двора е изградена стопанска постройка.
Вътрешността на параклиса е изографисана от местния художник Радостин Александров Ангелов, който принася своята работа като дар към Божията майка.