Екопътеки маршрути около Сапарева баня

Туристически маршрут 1
„Гейзер-фонтан” 103°С – гр. Сапарева баня – Оброчище „Света вода – „Пътека на здравето”– параклис „Света Петка” гр. Сапарева баня – екопътека „Валявица” – природен феномен безотточно езеро ”Паничище”, с. Паничище Интересни факти и полезна информация : – Дължина на маршрута – 7 км; – Време за изпълнение на маршрута – 2 ч и 30 минути пеша. – Сложност на прехода – средно сложен; – Достъпност на маршрута – лесно достъпен целогодишно; – Начална точка на маршрута – „Гейзер-фонтан” 103°С, гр. Сапарева баня; – Крайна точка на маршрута – Информационен Център Паничище.

Туристически маршрут 
„Гейзер – фонтан” 103°С – гр. Сапарева баня – Църквата „Свети Никола” гр. Сапарева баня – Поречието на р. Джерман – Параклис – „ Св. Петър и Павел”. Интересни факти и полезна информация : – Дължина на маршрута – 5.4 км; – Време за изпълнение на маршрута – 1 ч и 45 минути; – Сложност на прехода – средно сложен; – Достъпност на маршрута – лесно достъпен целогодишно; – Начална точка на маршрута – „Гейзер – фонтан” 103°С гр. Сапарева баня; – Крайна точка на маршрута – Параклис „Св. Петър и Павел”. Маршрутът е комбинация от природни богатства, история и религия. Началната му точка е „Гейзера – фонтан” 103°С. Продължава се пеша по централната улица на гр. Сапарева баня и се пристига в средновековната църква „Свети Никола”, която се намира в центъра на града в специално оформен парк с алеи и пейки. Църквата е построена през XII-XIII век и е реставрирана през 1937г. по проект на арх. Александър Рашенов. Църквата е кръстокуполна със свободни рамена, с дължина 7,20 м. и ширина 5,70 м, а височината при купола достига 6,60 м. От стенописите до днес са запазени само отделни фрагменти. При опит за построяване на нова църква през 1838 г. са разкрити западно от „Свети Никола“ стари основи и стълбове от друга църква. Открити са данни, че на олтарния камък са изсечени инициалите на родения в античния град Германея – бележит пълководец на император Юстиниян – 527 -565 г. Флавий Велизарий. Църквата е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата от национално значение (ДВ, бр.77/1968 г.) и декларирана като художествен паметник на културата от национално значение (декл.писмо № 4782/21.12.1978 г.). Продължавайки по централната улица се вижда сградата на община Сапарева баня и читалище «Просветен лъч – 1905», също и сградите на художествена галерия «Васил Крапчански», ОУ «Христо Ботев», ПГ по туризъм и администрация «Алеко Константинов». До следващата точка от маршрута се продължава пеша в посока кв. Гюргево. Достига се до моста на р. Джерман, от където се завива на дясно по ул. „Крайречна”, в края на която се тръгва по поречието на р. Джерман. Реката води началото си от езеро „Сълзата”. Името й е свързано с името на старото тракийско селище Герма, основано край топлите извори на левият й бряг, което по-късно при римско-византийското владичество се превръща в крепостен град Германея. В грамота на цар Иван Шишман от 1378 година реката се споменава с името Германщица, което във времето се променя на Джерман, с което е позната и до днес. От лявото поречие на реката по каменист път се достига до параклиса „Св. Петър и Павел”. Намира се на хълм над р. Джерман. Празника на параклисът е на 29 юни. Отбелязва се като се приготвя и освещава курбан за здраве и благополучие. Мястото е често посещавано за отдих, пикник или просто за почивка, поради заобикалящата го природа, която въздейства магнетично и релаксиращо.

Туристически маршрут 
гр. Сапарева баня, кв. Гюргево – Манастир „Св. Стефан” Маршрутът започва след моста на река Джерман и продължава на юг по крайречната улица на гр. Сапарева баня, покрай баражната стена. Друга пътека, малко по-нагоре от първата, е по-къса, но и по-стръмна. Третият път за към манастира „Св. Стефан”, е този откъм бензиностанцията в квартал Гюргево, намираща се на главния път в посока Сапарева баня. По този път откъм северната част на Джуганица се излиза по неасфалтиран път, който извежда край самия манастир

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Instagram
Tiktok